Giới thiệu công ty

Xã Nhật tân, huyện Kim Bảng tỉnh hà nam là làng đa nghề, riêng nghề mộc, toàn xã có gần hơn 500 cơ sở, với số lao động tham gia hơn 700 lao động, thu nhập từ nghề mộc, hàng năm lên tới hàng chục tỷ đồng.  Một trong những công ty, doanh nghiệp  mộc hàng đầu ở Nhật Tân phải kể đến doanh nghiệp “ Văn Ba gỗ to”Khởi sự từ năm 1996,trải qua bao nhiêu thăng trầm xưởng gỗ “VĂN BA GỖ...