CÁC LOẠI LỤC BÌNH GỖ PHONG THỦY

CÁC LOẠI LỤC BÌNH GỖ PHONG THỦY Trong Phong Thủy, Lục bình là vật phẩm dùng để chiêu tài lộc và giữ tài lộc cho gia chủ. Bình càng lớn thì khả năng chiêu tài, bảo lộc càng lớn.